Središnji prijavni ured


Središnji prijavni ured (SPU) je nacionalni centar za prijave na studijske programe,odnosno na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. SPU je, na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, osnovan pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u svibnju 2009. godine kako bi se na jednom mjestu objedinili poslovi vezani uz prijave na studijske programe te ispunjavanja uvjeta za upise na visoka učilišta.

Ured ima niz zadataka koje izvršava tijekom mjeseci pripreme za prijavu na visoka učilišta, a jedan od važnijih je da provede centralnu obradu prijava na efikasan način. Namjera je omogućiti jednak tretman svim kandidatima te smanjiti troškove prijava.

Cjelokupni proces prijave odvija se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU)koji služi kandidatima za prijavu na odabrane studijske programe, čime se određuju i ispiti državne mature koje moraju položiti. Sustavu se pristupa preko internetske adrese www.postani-student.hr.

Središnji prijavni ured član je međunarodnog udruženja International Association of Admissions Organisations (IAAO). IAAO je osnovan 2008. godine i sastoji se odslijedećih zemalja članica: Velika Britanija, Sultanat Oman, Australija, Njemačka, Kanada, Nizozemska, Finska, Švedska, Norveška i Hrvatska. Cilj IAAO je razmijeniti informacije izmeđuzemalja članica u području centralne prijave studijskih programa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o prijavama na studijske programe, na koja niste pronašli odgovore u okviru naših internet stranica, možete se obratiti Središnjem prijavnom uredu na sljedeći kontakt:

Kontakt telefon
+ 385 1 6274-844- centrala za prijavu kandidata za upis na preddiplomske studijske programe
+ 385 1 6274-867- centrala za prijavu kandidata za upis na diplomske studijske programe
Radno vrijeme: ponedjeljak- petak, 8:00 – 16:00 sati

Adresa
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Povratak na vrh