I. Na koji način se prijavljuje u sustav
1. Već ste se registrirali ili aktivirali?
Prijava u sustav vrši se putem poveznice Prijavi se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr s korisničkim podacima dobivenim prilikom registracije ili aktivacije.
1a. Aktivacija - što je aktivacija i tko se treba aktivirati?
Aktivaciju vrše kandidati koji su svoje srednje obrazovanje završili nakon 2009. godine u redovitom sustavu obrazovanja i do sada se još nisu aktivirali. Postupak aktivacije potrebno je obaviti samo jednom.
1b. Kako se aktivirati?
Aktivacija se vrši na mrežnoj stranici www.postani-student.hr klikom na Prijava u sustav/Završio/la sam srednje obrazovanje u redovitom sustavu obrazovanja u RH nakon 2009. godine i želim se aktivirati. Prilikom aktivacije potrebno je unijeti prošlogodišnji TAN broj, OIB i broj mobitela koji se već nalazi u sustavu.
1c. Aktivacija uspjela?
Nakon što unesete podatke za aktivaciju (stari TAN, OIB i broj mobitela) zaprimit ćete korisničke podatke na broj mobitela koji se nalazi u sustavu.
1d. Aktivacija nije uspjela?
Potrebno je provjeriti točnost podataka koji se unose (TAN, OIB i broj mobitela). Ako ste promijenili broj mobitela potrebno je ispuniti zahtjev za promjenu broja mobitela koji se nalazi na mrežnoj stranici www.studij.hr u izborniku Česta pitanja pod kategorijom Problemi s korisničkim podacima.
2. Registracija - što je registracija i tko se treba registrirati?
Registraciju vrše kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, kandidati iz sustava obrazovanja odraslih i kandidati koji su srednje obrazovanje završili izvan RH. Postupak registracije potrebno je obaviti samo jednom.
2a. Kako se registrirati?
Kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine i kandidati iz sustava obrazovanja odraslih registraciju vrše klikom na Završio/la sam srednje obrazovanje u RH prije 2010. godine ili u sustavu obrazovanja odraslih i želim se registrirati i popunjavanjem obrasca za registraciju.

Kandidati koji su završili srednje obrazovanje izvan RH registraciju vrše klikom na Završavam ili sam završio/la srednje obrazovanje izvan RH i želim se registrirati i popunjavanjem obrasca za registraciju.
2b. Registracija uspjela?
Ako je registracija uspjela zaprimit ćete korisničke podatke na broj mobitela koji ste naveli prilikom registracije.
2c. Registracije nije uspjela?
Ako registracija nije uspjela potrebno je provjeriti točnost podataka koje ste unijeli prilikom popunjavanja obrasca za registraciju.II. Problemi s korisničkim podacima
1. Izgubili ste korisničke podatke?
Broj mobitela zaveden u sustavu na mrežnoj stranici www.postani-student.hr 
Kandidati koji posjeduju broj mobitela hrvatskih mobilnih operatera Poslati, s broja mobitela koji je zaveden u sustavu, SMS poruku sadržaja OPET na broj 666555 (cijena poruke 3,72 kn, PDV uključen)
Kandidati koji posjeduju broj mobitela mobilnih operatera BiH Poslati, s broja mobitela koji je zaveden u sustavu, SMS poruku sadržaja OPET na broj 091/610-702 (cijena poruke 1,40 KM, PDV uključen)
Kandidati koji posjeduju broj mobitela mobilnih operatera drugih zemalja Nove korisničke podatke zatražiti putem poveznice reizdavanje stranci*
*nakon ispravno ispunjenog zahtjeva kandidatu se dostavlja, na adresu e-pošte navedene u zahtjevu, obavijest o daljnjem postupku.
2. Promijenili ste broj mobitela?
Kandidati koji prijavljuju ispite državne mature Kandidati koji prijavljuju samo studijske programe
Kandidati koji posjeduju broj mobitela hrvatskih mobilnih operatera Obratiti se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Poslati skeniranu prednju stranu važeće osobne iskaznice i navesti novi broj mobitela putem poveznice novi broj*
Kandidati koji posjeduju broj mobitela mobilnih operatera BiH Obratiti se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Poslati skeniranu prednju stranu važeće osobne iskaznice i navesti novi broj mobitela putem poveznice novi broj*
Kandidati koji posjeduju broj mobitela mobilnih operatera drugih zemalja Korisničke podatke zatražiti putem poveznice reizdavanje stranci* Korisničke podatke zatražiti putem poveznice reizdavanje stranci*
*nakon ispravno ispunjenog zahtjeva kandidatu se dostavlja, na adresu e-pošte navedene u zahtjevu, obavijest o daljnjem postupku.
3. Neispravni korisnički podaci?
Ako imate korisničke podatke, ali se ne uspijevate prijaviti u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i sustav vam javlja grešku:

- obratite se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, ako prijavljujete ispite državne mature, na broj telefona Info centra 01/4501-899

- obratite se Središnjem prijavnom uredu, ako prijavljujete samo studijske programe, na broj telefona 01/6274-844.
III. Tehnički problemi s korištenjem sustava vezan za prijavu preddiplomskih studijskih programa
Ako postoji tehnički problem s korištenjem sustava pokušajte se prijaviti u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr putem nekog drugog web preglednika (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari...).
1. I dalje imate problema s korištenjem sustava?
1a. Nedostaju li vam ocjene u sustavu?
Ako ste ovogodišnji maturant potrebno se javiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja vezano uz ocjene koje vam nedostaju u sustavu.

Ako ste školovanje završili između 2010.-2016., a sustav javlja da ocjene srednje škole nedostaju odnosno da ste neocijenjeni potrebno se odjaviti pa ponovno prijaviti u sustav.

Ako ocjena i dalje nema nakon što ste se ponovno prijavili u sustav potrebno je kontaktirati:

- Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - ako ste prijavili ispite državne mature

- Središnji prijavni ured - ako nemate prijavljene ispite državne mature.
2. Imate li drugačiji tehnički problem?
Ako i dalje postoji tehnički problem s korištenjem sustava, a prijavljujete ispite državne mature, potrebno je kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ako prijavljujete samo studijske programe potrebno je kontaktirati Središnji prijavni ured popunjavanjem zahtjeva za postavljanje upita.IV. Slanje dokumentacije
Ako prijavljujete ispite državne mature dokumente je potrebno poslati na adresu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Novi Zagreb), a ako ne prijavljujete ispite državne mature dokumenti se šalju na adresu Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje svetice 38, 10 000 Zagreb.
1.Trebam li ovjeriti dokumente koje šaljem?
Da, dokumenti moraju biti ovjerene preslike. Sve dokumente potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika, izuzetak su svjedodžbe od 1.-4. razreda i završna svjedodžba koje mogu biti ovjerene i u školi.

Sve dokumente koji nisu na hrvatskom jeziku potrebno je prevesti kod sudskog tumača.
2. Mogu li poslati i originalne dokumente?
Dokumenti moraju biti ovjerene preslike. Originalni dokumenti će vam trebati prilikom upisa na visoko učilište stoga ih nemojte slati jer Središnji prijavni ured  ne vrši povrat istih iz razloga što dokumentacija kandidata koji prolaze kroz postupak prijave kroz NISpVU mora ostati pohranjena u arhivi Središnjeg prijavnog ureda.
3. Već sam ranije poslao dokumente, trebam li ih ponovno slati?
Ako ste već poslali dokumente u nekom od prijašnjih upisnih rokova te su vaši osobni podaci i ocjene verificirani u sustavu, niste dužni ponovno slati dokumentaciju.
4. Završio sam srednjoškolsko obrazovanje u sustavu obrazovanja bivše SFRJ te ne posjedujem svjedodžbe za svaki razred. Mogu li poslati ovjerenu presliku indeksa u tom slučaju?
Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u sustavu obrazovanja bivše SFRJ i ne posjeduju svjedodžbe za sve godine srednjoškolskog obrazovanja mogu poslati i ovjerene preslike indeksa za onaj razred za koji im nije izdana svjedodžba.

Svi dokumenti moraju biti preslike ovjerene kod javnog bilježnika ili ovjerene u srednjoj školi koju je kandidat pohađao tj. pravnom slijedniku škole.5. Koji je rok za dostavu dokumenata?
Rokovi za dostavu dokumentacije dostupni su u na mrežnoj stranici www.studij.hr u izborniku Kalendar. Dokumenti koji će biti poslani nakon navedenog roka neće se uvažavati.
6. Ocjene mi još uvijek nisu verificirane, kada će biti?
Dokumentacija se obrađuje po redoslijedu dolaska, a sve ocjene će biti verificirane prije objave konačnih rang-lista za upis na visoka učilišta.

Ako vaši osobni podaci i ocjene nisu verificirani prije objave konačnih rang-lista važno je pravovremeno obratiti se instituciji kojoj ste slali dokumentaciju.

U slučaju da vaši osobni podaci i ocjene nisu verificirani ni nakon objave konačnih rang-lista znači da je dokumentacija bila nepotpuna ili poslana nakon roka za dostavu.7. Mogu li prijaviti studijske programe ako još uvijek nisam poslao dokumentaciju potrebnu za prijavu studijskih programa?
Možete, jer se rokovi za prijavu studijskih programa i rokovi slanja dokumentacije razlikuju, tj. nije nužno prvo poslati dokumente kako bi se potom mogli prijaviti željeni studijski programi već je potrebno postupiti sukladno rokovima dostupnim na mrežnoj stranici www.studij.hr u izborniku Kalendar.8. Koje dokumente treba poslati kandidat koji je svoje srednje obrazovanje završio izvan Republike Hrvatske?
Kandidat koji je svoje srednje obrazovanje završio izvan Republike Hrvatske šalje, preporučenom poštom, na adresu Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/V, 10000 Zagreb, sljedeće dokumente:

•  dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (presliku domovnice ovjerenu kod javnog bilježnika za državljane Republike Hrvatske, odnosno presliku putovnice          ovjerenu kod javnog bilježnika za strane državljane)

•  dokaz o završetku zadnja četiri razreda školovanja (presliku svjedodžbi za svaki pojedini razred uz prijevod iste na hrvatski jezik koji je ovjeren kod sudskog tumača)

•  presliku završne svjedodžbe srednje škole uz prijevod iste na hrvatski jezik koji je ovjeren kod sudskog tumača

•  presliku potvrde o vanjskom vrednovanju uz prijevod iste na hrvatski jezik koji je ovjeren kod sudskog tumača, ako ga je kandidat položio


9. Treba li dokumentacija na stranom jeziku uvijek biti prevedena na hrvatski jezik?
Da. Svjedodžbe razreda srednje škole, završna svjedodžba te rezultati završnog vanjsko vrednovanog ispita uvijek moraju biti prevedeni na hrvatski jezik kod sudskog tumača. To uključuje i dokumentaciju na slovenskom jeziku, kao i onu na srpskoj ćirilici.
10. Treba li javni bilježnik ovjeriti prevedenu dokumentaciju koju je već ovjerio sudski tumač?
Ne. Dokumentaciju koju je svojim pečatom ovjerio sudski tumač ne treba dodatno ovjeravati pečatom javnog bilježnika.
11. Što ako kandidat koji je svoje srednjoškolsko obrazovanje završio u inozemstvu nije u mogućnosti cjelokupnu dokumentaciju poslati u propisanom roku zbog kasnijeg dobivanja završne svjedodžbe?
Ako kandidat koji je završio svoje srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske želi konkurirati za neki od preddiplomskih studijskih programa u ljetnomu upisnom roku, a svoju završnu svjedodžbu dobiva nakon propisanog roka, tada treba unutar propisanog roka na adresu Središnjeg prijavnog ureda poslati svu propisanu dokumentaciju koju dobiva na vrijeme unutar propisanog roka. Preostalu dokumentaciju dostavit će naknadno te će mu se, ako visoko učilište to odobri, u jesenskom upisnom roku omogućiti upis na željeni studijski program, pod uvjetom da je ostvario barem onoliko bodova koliko je ostvario kandidat s najmanjim brojem bodova bez prava prednosti, a koji je ostvario pravo upisa na taj studijski program u ljetnom upisnom roku. Ovi kandidati obvezni su se o takvoj mogućnosti upisa informirati na visokom učilištu čiji studijski program žele upisati koje će, ako je moguće, kandidatu prijaviti željeni studijski program. Visoko učilište zadržava pravo odbijanja zahtjeva kandidata.
V. Pravo prednosti pri upisa na visoka učilišta
Ako ste kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri upisu omogućit će vam se upis na studijske programe, bez obzira na položaj na rang-listi, ako položite sve ispite državne mature koji su obvezan uvjet za upis na pojedine studijske programe, prijeđete bodovni prag tamo gdje je postavljen te, tamo gdje je to potrebno, zadovoljite preduvjet i položite dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište.
1. Kandidat sam s tjelesnim oštećenjem (invaliditetom), mogu li ostvariti pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta?
Da, ako imate šezdesetpostotno (60%) ili veće tjelesno oštećenje (invaliditet), uz uvjet da položite sve ispite državne mature koji su obvezan uvjet za upis na pojedine studijske programe, prijeđete bodovni prag tamo gdje je postavljen te, tamo gdje je to potrebno, zadovoljite preduvjet i položite dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište
3a. Tko izdaje rješenje (dokaz) o invaliditetu?
Šezdesetpostotno ili veće tjelesno oštećenje (invaliditet) dokazuje se rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.
2. Kandidat sam koji je završio srednje obrazovanje prije 2010. godine, moram li polagati državnu maturu kako bih mogao koristiti pravo prednosti pri upisu na visoko učilište?
Da, svi kandidati koji žele koristiti pravo prednosti moraju položiti sve ispite državne mature koji su obvezan uvjet za upis na pojedine studijske programe, prijeći bodovni prag tamo gdje je postavljen te, tamo gdje je to potrebno, zadovoljiti preduvjet i položiti dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište.
3. Kako mogu znati jeste li zaprimili dokaz o pravu prednosti?
Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr u izborniku Moji podaci/Zaprimljeni dokumenti moguće je provjeriti stanje zaprimljene dokumentacije, a kada pravo prednosti bude provedeno u sustavu, u izborniku Moji podaci/Osnovni podatci pisat će za koju je kategoriju pravo prednosti i uneseno (samo ako je potvrda važeća).
4. Postoje li posebne pogodnosti u postupku prijave studijskih programa za kategoriju povratnika i/ili kategoriju dijaspore?
Nije predviđen poseban postupak, kao ni posebni kriteriji, za one kandidate koji prijavljuju studijske programe u Republici Hrvatskoj, a spadaju u kategoriju povratnika i/ili dijaspore. Kriteriji koji vrijede za ove kandidate istovjetni su kriterijima koji vrijede za sve one kandidate koji su svoje srednje školovanje završili u inozemstvu.
VI. Bodovi i rang-liste, nedoumice
1. Na koji način se moj rezultat množi s koeficijentom 1,6?
Maksimalno se može riješiti 100% ispita i na A i na B razini. Ispit A razine zahtjevniji je od ispita B razine. Iz tog razloga se postotak riješenosti ispita ostvaren na ispitu A razine množi s koeficijentom 1,6.

broj bodova = rezultat * najveći mogući broj bodova/najveći mogući rezultat

rezultat - postotak riješenosti ispita državne mature koji se u određenim slučajevima množi s koeficijentom 1,6
najveći mogući broj bodova - maksimalni broj bodova kojeg je moguće ostvariti polaganjem određenog ispita državne mature pri upisu na pojedini studijski program (npr. 20% = 200 bodova)
najveći mogući rezultat - najveći mogući postotak riješenosti određenog ispita državne mature pri upisu na pojedini studijski program (100 ili 160)*

Uvjet visokog učilišta - tražena razina ispita Razina ispita koju kandidat polaže Množenje postotka riješenosti ispita s koeficijentom 1,6 Najveći mogući rezultat*
A A NE 100
B A DA 160
B B NE 160
*rezultat (postotak riješenosti) ostvaren na ispitu više razine (A) preračunava se u osnovnu razinu (B) množenjem s koeficijentom 1,6. Na oba ispita moguće je ostvariti najviše 100 % bodova. Tada se 100% bodova na višoj razini (A) preračunava u 160% bodova (jer je A razina ispita zahtjevnija od B razine) s osnovne razine (B), pa je tako najveći rezultat koji je moguće postići na ovome ispitu 160%.

Prilikom prečunavanja bodova ne dolazi do promjene ostvarene ocjene (npr. ako je iz predmeta na A razini ostvarena ocjena 3 ta ocjena i ostaje, a u slučaju da visoko učilište vrednuje polaganje osnovne razine tog predmeta prilikom upisa, tada se postotak riješenosti koji je ostvaren množi s 1,6).2. Preračunava li se ocjena nedovoljan (1) ostvarena na višoj razini u osnovnu razinu?
Ne, ispiti ocijenjeni ocjenom nedovoljan (1) smatraju se nepoloženima neovisno o razini polaganja ispita.
3. Završio sam još jednu srednju školu, zašto mi bodovi nisu pridodani?
Dokaz o završetku još jedne srednje škole potrebno je dostaviti visokom učilištu koje ga vrednuje nakon čega visoko učilište unosi te dodatne bodove u sustav.
4. Kako se računa prosjek svih ocjena koji se vrednuje za upis na visoko učilište?
Prosjek ocjena računa se tako da se zbroje sve ocjene koje je kandidat imao tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja te se dobivena suma podijeli s brojem ocjena.
5. Nalazim se unutar upisne kvote na više studijskih programa, ali ne mogu vidjeti svoj plasman na svima?
Svaki kandidat može vidjeti svoj plasman (šifru) na rang-listi onog studijskog programa koji je njegov trenutni najbolji odabir (DA) i na studijskim programima koji se nalaze iznad najboljeg odabira.

Na studijskim programima nižeg prioriteta (svi oni ispod najboljeg odabira (DA)) nije moguće vidjeti svoj plasman (šifru), ali moguće je vidjeti rang prema ostvarenim bodovima te sukladno njemu raditi izmjene na listi prioriteta.
6. Prijavio sam dvopredmetni studijski program, na jednom vidim svoj plasman na drugom ne, zašto?
Kako biste vidjeli vaš plasman na dvopredmetnom studijskom programu potrebno se nalaziti unutar upisne kvote na najmanje dva kompatibilna dvopredmetna studijska programa istog visokog učilišta.
7. Na koliko studijskih programa mogu ostvariti pravo upisa?
Pravo upisa možete ostvariti samo na jednom jednopredmetnom studijskom programu ili na dva dvopredmetna studijska programa.
Ostvarujte pravo upisa na onom studijskom programu koji je najviši na vašoj listi prioriteta i na kojem ste unutar upisne kvote (najbolji odabir - DA).
8. Hoću li morati platiti oportunitetne troškove visokom učilištu ako sa svoje liste prioriteta ne uklonim studijske programe?
Plaćanje oportunitetnih troškova odnosi se samo na onaj studijski program na kojem se ostvari pravo upisa, dobije upisni broj, a ne izvrši se upis studijskog programa na tom visokom učilištu. Zato je iznimno važno s liste prioriteta izbrisati one studijske programe za koje znate da ih ne biste nikada upisali.

Ako biste upisali bilo koji studij koji se nalazi na vašoj listi prioriteta tada ne morate brisati studijske programe s liste prioriteta.
9. Prilikom prijave studijskih programa automatski mi se prijavljuju i ispiti državne mature, zašto?
Prijavom studijskih programa automatski se prijavljuju i ispiti državne mature. Ako ste kandidat koji je već položio ispite državne mature i nemate ih namjeru ponovno polagati (kandidati koji su srednje obrazovanje završili od 2010.-2016. godine) ili kandidat koji nije dužan polagati ispite državne mature (kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili izvan RH) trebaš ispite obrisati u izborniku Moj odabir klikom na Obriši.
10. Kako mogu saznati koja visoka učilišta imaju posebne upisne kvote za kandidate starije od 24 godine?
Potrebno se raspitati na svakom visokom učilištu koje vas interesira postoje li posebne kvote za upis kandidata starijih od 24 godine.
11. Koji je rok za prijavu studijskih programa?
Rok za prijavu studijskih programa možete provjeriti na mrežnoj stranici www.postani-student.hr u izborniku Studijski programi.

Ako postoji raniji rok za prijavu studijskog programa tada se datum nalazi u detaljnijem opisu svakog studijskog programa u izborniku Studijski programi.

Ako nije naveden rok za prijavu studijskog programa tada studijski program možete prijaviti do samog završetka trajanja prijava.

Iznimno je važno voditi računa ako studijski program ima raniji rok za prijavu, da se taj studijski program ne briše s liste prioriteta jer se više neće moći prijaviti nakon isteka roka za prijavu studijskog programa.
12. Moram li prije formiranja konačnih rang-lista sa svoje liste prioriteta izbrisati sve studijske programe osim jednog?
Potrebno je pobrisati samo one studijske programe za koje znate da ih nikako ne biste upisali. Na vašoj listi prioroteta moguće je ostaviti sve prijavljene studijske programe, ali u tom slučaju morate biti spremni upisati bilo koji od prijavljenih studija.
13. Hoće li mi biti uvažen rezultat ostvaren na dodatnoj provjeri u ljetnom upisnom roku, ako ponovo konkuriram za upis na isti studijski program i na jesenskom upisnom roku?
Rezultati dodatnih provjera u nadležnosti su visokih učilišta stoga za sve upite o rezultatima dodatnih provjera potrebno je obratiti se samim visokim učilištima.
14. Može li mi Središnji prijavni ured omogućiti upis na neko visoko učilište?
Ne. Središnji prijavni ured ne može preporučiti niti omogućiti upis na visoko učilište kandidatu koji putem NISpVU-a nije ostvario pravo upisa jer Središnji prijavni ured nije nadležan za upise na visoka učilišta već je nadležan za postupak prijave na studijske programe i formiranje konačnih rang-lista za upis na visoka učilišta.15. Uvjeti visokog učilišta zahtjevaju pohađanje određenih predmeta u trajanju najmanje 2 godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Mogu li konkurirati za željeni studijski program ako nemam zadovoljen taj preduvjet?
Bez određenog preduvjeta nije moguće konkurirati za upis navedenog studijskog programa.

Kako bi konkurirali za upis na željeni studijski program koji ima eliminatorni uvjet pohađanje određenih predmeta kroz najmanje dvije godine srednjoškolskog obrazovanja, trebalo bi promijeniti obrazovni program tj. položiti sve razredne ispite drugoga obrazovnog programa uz odluku nastavničkoga vijeća i u sustavu obrazovanja odraslih.

Za više informacija potrebno se obratiti Upravi za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
16. Na kojoj će rang listi konkurirati kandidat koji je svoje srednje obrazovanje završio u inozemstvu? Postoji li posebna rang lista za dijasporu?
Postoje dvije rang liste, jedna za kandidate koji imaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke od zemalja Europske Unije, te druga za kandidate koji imaju državljanstvo neke od zemalja izvan Europske Unije. Svi kandidati koji imaju dvojno državljanstvo, od kojih je jedno hrvatsko, dužni su u sustav se prijaviti kao hrvatski državljani. 

Ne postoji posebna rang lista za dijasporu.
17. Trebaju li kandidati koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske položiti ispite iz dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti?
Da. Kandidati koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske obvezni su položiti sve ispite iz dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje je propisalo visoko učilište za onaj studijski program kojeg žele upisati.
VII. Obveza polaganja ispita državne mature
1. Tko je obvezan polagati ispite državne mature?


U svrhu završetka četverogodišnjeg obrazovanja U svrhu upisa na visoko učilište
Kandidati  koji
završavaju srednje
obrazovanje
tekućoj godini u RH


Učenici gimnazijskih
programa
DA DA
Učenici najmanje
četverogodišnjih
strukovnih i umjetničkih
programa obrazovanja
NE DA
 Polaznici gimnazijskih
programa u sustavu
obrazovanja odraslih
DA DA
Polaznici najmanje
četverogodišnjih
strukovnih i umjetničkih
programa obrazovanja
u sustavu obrazovanja
odraslih
NE DA
Kandidati koji su
završili srednje
obrazovanje
od 2010. pa nadalje u RH
Svi kandidati  sa
završenim najmanje
četverogodišnjim
srednjim obrazovanjem
- DA*
Kandidati koji su
završili srednje
obrazovanje prije
2010. g. ili izvan RH
Svi kandidati  sa
završenim najmanje
četverogodišnjim
srednjim obrazovanjem
- NE**
Kandidati koji
završavaju srednje
obrazovanje
izvan RH
Svi kandidati  koji
pohađaju završni
razred najmanje
četverogodišnjega
srednjeg obrazovanja
NE NE**
*ako ranije nisu položili ispite državne mature

**ako ne polože ispite državne mature ne dobivaju bodove koje ti ispiti donose. Kandidatima koji srednje obrazovanje završavaju ili su završili s vanjsko vrednovanim završnim ispitom priznat će se rezultati toga ispita umjesto istovjetnih ispita državne mature

2. Jesam li obvezan polagati državnu maturu ako sam završio srednje četverogodišnje obrazovanje prije 2010. godine?
Ne, osim u slučaju kada visoka učilišta u sklopu svojih uvjeta za rangiranje na studijski program zahtijevaju prijelaz određenoga ukupnog bodovnog praga i praga na ispitima državne mature. Postoje li pragovi potrebni za upis na pojedino visoko učilište moguće je provjeriti pod uvjetima upisa na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.

Ako ne postoje pragovi za upis na studijski program koji želite upisati tada za upis konkurirate s ocjenama iz srednje škole, posebnim postignućima (ako ih posjedujete) i rezultatima dodatnih provjera koja provode neka visoka učilišta.
3. Kandidat sam koji nije obvezan polagati ispite državne mature, ali ako ih odlučim polagati, moram li položiti sve ispite državne mature koje je visoko učilište postavilo kao uvjet ili samo one koje želim?
Kandidat koji je završio srednje obrazovanje prije 2010. godine može polagati bilo koji od ispita iz obveznog i izbornog dijela državne mature (bilo koja kombinacija ispita – jedan ispit, dva ispita, nekoliko ispita ili sve ispite), ovisno o postavljenim uvjetima visokog učilišta za pojedini studijski program, kako bi bio konkurentniji i ostvario bodove iz tog dijela vrednovanja.
4. Završio sam srednje obrazovanje prije 2010. godine i uočio sam u uvjetima upisa za studijski program postavljene pragove na pojedinim ispitima državne mature. Jesam li ih ja obvezan položiti?
Da, obvezni ste ih položiti. Kada u uvjetima upisa studijskih programa ispod ispita državne mature stoji napomena: „*Prag ne vrijedi za kandidate koji su završili srednju školu prije 2010. godine ili izvan RH„ tada ih niste dužni položiti jer se navedeni pragovi ne odnose na vašu kategoriju kandidata.

Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr u detaljnijem opisu svakog studijskog programa u izborniku Studijski programi možete provjeriti jesu li postavljeni pragovi na pojedinim ispitima državne mature potrebni za upis na visoko učilište.
5. Položio sam maturu prije 2010. godine, hoće li mi se bodovati prilikom upisa na visoka učilišta?
Ne, matura položena prije šk. god. 2009./2010. godine ne boduje se prilikom upisa odnosno ne može zamijeniti državnu maturu.
6. Trebam li ponovno polagati ispite državne mature?
Rezultati ispita državne mature su trajni i ne trebate ponovno polagati ispite državne mature ako ste zadovoljni ostvarenim rezultatima i imate zadovoljene sve uvjete za prijavu željenog/ih studijskih programa.
7. Završio sam školu u inozemstvu, jesam li obvezan polagati ispite državne mature?
Ne, osim u slučaju kada visoko učilište postavi pragove na pojedine ispite državne mature te zahtijeva i od kandidata koji su završili srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske polaganje istih.

Kandidatima koji su završili srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske u državi koja ima uspostavljen sustav vanjsko vrednovanih završnih ispita srednjoškolskog obrazovanja, rezultati na završnim ispitima priznaju se kao rezultati ispita državne mature (ako su usporedivi), no kandidati moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisalo pojedino visoko učilište.

Kandidati koji su završili srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske, u državi koja nema završne ispite koji su vanjsko vrednovani, mogu polagati ispite državne mature iz predmeta čije rezultate visoka učilišta koriste u svrhu rangiranja kandidata pri upisu na studijske programe. Na studijski program se moguće prijaviti i ako se ne polože ispiti državne mature, no u tom slučaju nije moguće ostvariti bodove za taj dio vrednovanja.
8. Ove godine sam ponovio polaganje ispita državne mature na istoj razini, ali sam ostvario lošiji rezultat. Može li mi se iz tog razloga uvažiti prošlogodišnji, bolji rezultat?
Kandidatu koji je u više navrata polagao ispite državne mature, bodovi će se izračunavati na temelju najboljeg rezultata kojeg je kandidat postigao u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja te Središnji prijavni ured nije u mogućnosti kandidatu uvažiti neki drugi rezultat.

Koji se rezultat prilikom ponovnog polaganja državne mature uzima u obzir moguće je provjeriti na mrežnoj stranici www.studij.hr u izborniku Sve o prijavama/Bodovanje za upis na studijske programa/Bodovanje ispita državne mature.
9. Kome se trebam obratiti za izdavanje potvrde o položenim ispitima državne mature?
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) nadležan je za izdavanje svjedodžbi odnosno potvrda o položenim ispitima državne mature nakon provedenog ispitnog roka.

Za sve detaljnije informacije potrebno je obratiti se NCVVO-u. Možete ih kontaktirati na broj telefona Info centra 01/4501-899 ili na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr.  
10. Imaju li položeni ispiti državne mature rok trajanja?
Ne. Položeni ispiti državne mature nemaju rok trajanja. 11. Što ako studijski program kojeg kandidat koji je svoje srednjoškolsko obrazovanje završio u inozemstvu želi upisati vrednuje određen ispit državne mature, a kandidat ga nije položio ni u sklopu hrvatske državne mature ni u sklopu inozemnog završnog vanjsko vrednovanog ispita?
Kandidatu koji je svoje srednjoškolsko obrazovanje završio u inozemstvu omogućit će se prijava na željeni studijski program, pod uvjetom da je zadovoljio sve nužne preduvjete za prijavu, ali pritom neće moći ostvariti bodove za onaj ispit državne mature kojeg visoko učilište vrednuje, a kojeg nije polagao. Kandidat je obvezan položiti određen ispit državne mature, ili isti taj ispit u sklopu inozemnog vanjsko vrednovanog završnog ispita, u slučaju da visoko učilište postavi određen prag kao uvjet upisa za određen studijski program.
12. Može li se vanjsko vrednovan završni ispit iz nekog stranog jezika priznati umjesto položenog ispita državne mature u Republici Hrvatskoj iz hrvatskog jezika?
Kandidatima koji imaju državljanstvo neke od država članica Europske unije može se, ovisno o uvjetima visokog učilišta za pojedine studijske programe, priznati prvi jezik kojeg je kandidat položio u sklopu završnog vanjsko vrednovanog ispita umjesto ispita državne mature iz Hrvatskog jezika.
13. Može li slušanje nekog predmeta tijekom srednjeg školovanja zamijeniti ispit državne mature iz tog istog predmeta?
Ne. Ocjena iz nekog predmeta stečena tijekom srednjeg školovanja neće se priznati kao ekvivalent državne mature.
14. Može li se položeni ispit na tečaju iz nekog stranog jezika priznati umjesto položenog ispita državne mature u Republici Hrvatskoj iz tog istog jezika?
Ne. Završeni tečajevi stranih jezika neće se priznati kao ekvivalent ispita državne mature.
VIII. Posebna postignuća
1. Posjedujem posebno postignuće (državno natjecanje, međunarodno natjecanje, kategorizaciju sportaša i ostala posebna postignuća), ali mi još nije uneseno u sustav, zašto?
Kategorizacija sportaša, državna i međunarodna natjecanja znanja bit će unesena automatski (nije potrebno slati dokaz o postignuću, osim rezultata državnih natjecannja znanja za kandidate koji su završili prije 2010.) tijekom mjeseca lipnja i srpnja za ljetni upisni rok odnosno do sredine mjeseca rujna za jesenski upisni rok.

Podatke o gradskim, županijskim i svim ostalim natjecanjima koje neka visoka učilišta vrednuju, u sustav unose sama visoka učilišta. Kandidati su dužni dokaze o sudjelovanjima na natjecanjima dostaviti visokim učilištima do roka koji propiše visoko učilište te u slučaju netočnih ili nepotpunih podataka treba se obratiti samom visokom učilištu kojem se dokaz dostavljao.

U slučaju netočnih i/ili nepotpunih podataka nakon rokova navedenih na mrežnoj stranici www.studij.hr u izborniku Sve o prijavama/Posebna postignuća  trebate kontaktirati Središnji prijavni ured na broj 01/6274-844 ili putem niže navedenog obrasca za postavljanje upita.IX. Trenutno studirate, ali želite promijeniti studij
Ako već studirate, ali želite promjeniti studij potrebno se pravovremeno o toj mogućnosti informirati izravno na visokom učilištu.
1. Visoko učilište vas je uputilo da prijavu izvršite putem stranice www.postani-student.hr?
Ako vas je visoko učilište uputilo da prijavu izvršite putem mrežne stranice www.postani-student.hr i ponovno konkurirate za upis, prijavite se u sustav sa svojim korisničkim podacima i izvršite prijavu studijskog/ih programa putem izbornika Moj odabir.
2. Trebam li se prvo ispisati sa studijskog programa na kojem trenutno studiram?
Ne, tek nakon objave konačnih rang-lista kada vidite jeste li ostvarili pravo upisa na novi studijski program možete obaviti postupak ispisivanja.
3. Mogu li biti na dva visoka učilišta upisan kao redoviti student?
Istodobno studiranje više od jednog redovitog studijskog programa uređuje visoko učilište općim aktom.
4. Mogu li ponovno studirati kao redovan student bez plaćanja?
Sve informacije vezane uz plaćanje studija, potrebno je potražiti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i na visokim učilištima.
5. Do kada trebam prijaviti novi studijski program?
Rok za prijavu studijskih programa u ljetnom upisnom krugu je 17.07.2017. godine do 17:59 odnosno 19.09.2017. do 15:59 u jesenskom upisnom roku.
Izuzetak su studijski programi koji imaju raniji rok prijave, njih je potrebno prijaviti do roka koje odredi visoko učilište.
X. Potvrde o upisu paralelnog studija ili studija u inozemstvu
1. Potrebna ti je potvrda o ostvarenom broju bodova i mogućem plasmanu zbog upisa paralelnog studija?
Ako uz redoviti studij želite upisati i izvanredni studij, prijavljuju se oba studijska programa tako da redoviti studij zauzima više mjesto na listi prioriteta od izvanrednog studijskog programa.

Nakon objave konačne rang-liste potrebno je poslati zahtjev za izdavanje potvrde o plasmanu putem niže navedenog obrasca. Potrebno je popuniti sva polja za unos. U polje "Poruka" unosi se naziv Studijskog program za koji trebate potvrdu.2. Potrebna ti je potvrda o ostvarenom broju bodova i mogućem plasmanu na rang-listi zbog upisa na studij u inozemstvu?
Do 17.07.2017. u 17:59 u ljetnom upisnom roku i 19.09.2017. do 15:59 u jesenskom upisnom roku s liste prioriteta potrebno je odjaviti sve studijske programe na kojima biste ostvarili pravo upisa jer nemate namjeru studirati u Hrvatskoj.

Nakon objave konačne rang-liste potrebno je poslati zahtjev za izdavanje potvrde o plasmanu putem niže navedenog obrasca. Potrebno je popuniti sva polja za unos. U polje "Poruka" unosi se naziv Studijskog program za koji trebate potvrdu.XI. Mlađi kandidati za prijavu na umjetničke Akademije
Ako ste mlađi kandidat koji se želi prijaviti na Akademiju, prvi korak je izvršiti registraciju sustav putem mrežne stranice www.postani-student.hr kao kandidat koji je završio srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine.

Nakon toga, molimo vas da popunite polja u zahtjevu koja služe umjesto dosadašnjeg slanja dokaza o državljanstvu Središnjem prijavnom uredu, a u svrhu verificiranja podataka.

Strani državljani dužni su dostaviti dokaz o državljanstvu do roka za prijavu studija koji je vidljiv na mrežnoj stranici postani student prilikom pretraživanja studijskih programa.

Zahtjev se šalje do zadnjeg dana za dostavu dokumentacije kako za ljetni tako i za jesenski rok (rokovi za dostavu dokumentacije za ljetni i jesenski upisni rok dostupni su u kalendaru), ako je visoko učilište odredilo raniji rok za prijavu studija zahtjev je potrebno poslati Središnjem prijavnom uredu zaključno s tim datumom.

Molimo u formi u polje "Poruka" upisati ključnu riječ AKADEMIJAXII. Upit vezan za prijavu diplomskih studijskih programa
Ako imate dodatnih pitanja, prijedloga ili trebate dodatne informacije vezane za prijavu diplomskih studijskih programa, pošaljite nam upit putem dolje navedenog obrasca za postavljanje upita.XIII. Tehnički problemi s korištenjem sustava vezan za prijavu diplomskih studijskih programa
Ako postoji tehnički problem s korištenjem sustava pokušajte se prijaviti u sustav na mrežnoj stranici www.diplomski.studij.hr putem nekog drugog web preglednika (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari...).

Ukoliko i dalje imate problem, molimo ispunite upit i priložite ispis sadržaja na zaslonu ("print screen").Ostalo
Ako imate dodatnih pitanja, prijedloga ili trebate dodatne informacije, pošaljite nam upit putem dolje navedenog obrasca za postavljanje upita.Povratak na vrh